Shadow Records del 2. They Will Come.

Jag hittade de här bilderna i en tunn mapp märkt “They Will Come 2008”. De är tagna av Nick i Juli 2008, i och runt samhället Darkford i norra England. Bilderna är något slags dokumentation av en musikfestival och ett inbrott i en nedlagd gruva. Förutom bilderna finns även fem mikrokassetter från Nicks diktafon fulla med lösryckta intervjufrågor och -svar, och den “Röda Skivan” som verkar vara en bootleg från tidigt sjuttiotal som har sammanställts från ett antal olika friluftsspelningar.